Formulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
  • Aan: Trekhaakwereld
  • Kasteleinenkampweg 10
  • 5222 AX 's-Hertogenbosch
  • klantenservice@perfectfitautomotive.nl

 
 
  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 
  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 
  • [Naam]

 
  • [Adres ]

 
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is